PRESIDENT 

Mr. N Mahaveerchand Dugar

PRESIDENT-ELECT

Mr. P Rajendra Kumar

VICE PRESIDENTS

Mr. Sathyanarayan R. Dave

Mr. P.G. Sadguru Das

Mr. K Suresh

Mr. V. Nagappan

TREASURER

Mr. Rajesh N. Dave

COUNCIL MEMBERS

Mr. Ashwin D. Shah
Mr. S. Dhanapal
Mr. L. Dhayanithi
Mr. J. Ganesh Ram
Mr. Gopal Krishna Raju
Mr. Harshadbhai D. Vora
Mr. Ishwar Achanta
Mr. P.K. Krishnamurthy
Mr. Linesh Sanathkumar
Mr. Manikant M. Bhansali
Mr. Manish Parmar
Mr. S.S. Mehta
Mr. Mitesh Patel

Mr. S. Mohan Prasad
Dr. K.V. Rajendran
Mr. S.S.R. Rajkumar
Mr. N. Ramanathan
Mr. T. Ramesh Dugar
Mr. Riaz Razzack
Mr.S.Sridharan
Mr. Sundeep Ganeriwala
Mr. Uday Dave
Mr. R. Vaidyanathan
Mr. P. Venkata Rao
Mr. Vijay P. Chordia
Mr. Vivek Karwa

SPECIAL INVITEES

Mr. P. Murari, I.A.S., (Retd)
Mr.Abeerchand Bhandari
Mr.Anant M. Patel
Mr.Arvind Subramaniam
Mr. G. Ashokapathy
Mr. Atul P. Bhayani
Dr.Gowri Ramachandran
Mr.Hariharan, S. 
Mr. Hiren Shah
Mrs.Latha Rajan
Mr.Mahesh Mehta
Mr.Mohan, H.R.
Mr. J. Murali
Mr. A R Prathaap Bafna,
Mr. S. Rajaratnam
Mr. Rajendra Kumar Kothari

Mr. CA Ravishanker. G (Rtn)
Ms. Rekha Kumari, C,
Mrs.Revathi Raghunathan
Mr. Sachin R. Mehta
Mr. Sampathkumar, V.V.
Mr. Satyan C. Bhatt
Mr. Shantilal S.Jain
Mrs. Shylaja Chetlur
Mr. Srichand Chabaria
Mr. S. Srikanth
Mr. S. Subbusundaram
Mr. Swaminathan, R.
Mr. Tawker,T.R.K.
Mr. V.Vineet Bafna
Mr. Vishal Dadha